Výstavní soutěž

Napsal Leonberger.bloger.cz (») 8. 9. 2010 v kategorii MSKCHPL, přečteno: 3595×
obrazky/husi127.jpg

Výstavní soutěž MSKCHPL

Stanovy MSKCHPL

Článek 8.4
Členská schůze klubu rozhoduje o všech otázkách spojených s činností a hospodařením klubu, pokud ty nesvěří svým orgánům
Aniž by byla výboru svěřena členskou schůzí pravomoc k rozhodnutí (viz zápis ve Zpravodaji MSKCHPL 3/2007,str.8: Co členská schůze schvaluje a ukládá), schválil výbor některé změny v pravidlech klubové soutěže pro příští roky:

  1. Body do soutěže se započítávají pouze psům, jejichž majitelé mají trvalé bydliště na území České republiky.
  2. Body do soutěže budou započítávány pouze jedincům, kteří jsou ve výhradním vlastnictví člena MSKCHPL /nebo členů MSKCHPL při spoluvlastnictví.   

Odpustím si spekulaci o tom, co přimělo výbor k tomuto rozhodnutí. Pouze podotknu, že
      1)   během předcházejících měsíců odeslali na adresu klubu, která je totožná s adresou pí.Kubové majitelé výstavně veleúspěšného psa Hakuna C. Bora z Milotiček z chovatelské stanice from Yellowsgarden s bydlištěm v Belgii celkem 3x přihlášku do klubu, do dnešního dne nedostali ani pozitivní ani negativní odpověď. Zato se ve Zpravodaji 4/2009,str.33 objevila novoročenka chovatelů z chs from Yellowsgarden s nadpisem "Něco málo od našich přátel" . Kde zůstala pro "naše přátele" kladně vyřízená přihláška do klubu? Za takové přátelství pěkně děkuju!                                  
       2)   v loňském roce zvítězila v klubové soutěži fena Husarka C. Bora z Milotiček ve spolumajitelství J.Lukeše, člena MSKCHPL a J.Šmrhové, nečlenky MSKCHPL.

Přestože je pí.Kubová dokonale informována o tom, že Husarka C. je ve spolumajetku člena/nečlenky MSKCHPL (již několik roků tvrdošíjně odráží pokusy pí.Šmrhové o získání členství), zaslala mi dne 23/10/2009 e-mail:
Posílám Vám tabulku na klubovou soutěž na příští rok. Po výstavě ji vždy doplňte a pošlete ji s oskenovaným posudkem.
Kubová

Protože mi tabulka nešla  v počítači otevřít, požádal jsem majitele Husarčiny sestry Heriett, aby mi poslali tabulku Heriett s tím, že si přepíšu jméno. Přeposlali mi originál e-mail od pí.Kubové s tabulkou:
Dobrý den, posílám Vám tabulku na klubovou soutěž na příští rok. Po výstavě ji vždy doplňte a pošlete ji s oskenovaným posudkem
s pozdravem Kubová

Jenže ani tato tabulka mi nešla v počítači otevřít, tak jsem požádal majitelku našeho Dastyho E., aby mi zkusila poslat tu jeho. Obratem přišel e-mail od Jarky s tabulkou Dastyho s doprovodným originálem e-mailu pí.Kubové:
Dobrý den, posílám Vám tabulku na klubovou soutěž pro příští rok. Po výstavě ji vždy doplňte a pošlete ji s oskenovaným posudkem
s pozdravem Kubová

Tabulka šla otevřít, já přepsal jméno na Husarku, ale nedalo mi to. Řekl jsem si, zkusím požádat slušně s pozdravením dobrého dne a s pozdravem pí.Kubovou o tabulku ještě jednou, jestli půjde otevřít, ale hlavně, dostane-li se mi také pozdravení. Obratem přišla odpověď s tabulkou, která nešla otevřít:
Posílám požadovanou tabulku
Kubová

Zasmál jsem se jako už dlouho ne. Nikoliv tabulce co nejde otevřít, nýbrž dušičce, která má rozškatulkované členy na hodné pozdravení a na ty zbývající.

==================================================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes
To: MSKCHPL
Sent: Thursday, April 01, 2010 11:28 PM
Subject: Aktualizace výstavní souteze 

Vážená paní Kubová, 

zasílám výsledky výstav. 

S pozdravem

Jaroslav Lukeš

=========================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes
To: MSKCHPL
Sent: Wednesday, April 28, 2010 10:19 PM
Subject: Klubová výstavní soutez


Vážená paní Kubová,
zasílám výsledky výstav.
 
 
S pozdravem
Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

==================================================================

----- Original Message -----
From: Jana Kubová
To: Jaroslav Lukes
Sent: Wednesday, April 28, 2010 11:32 PM
Subject: Re: Klubová výstavní soutez

Pane Lukeši,

Potvrzuji příjem vašeho emailu.

J.Kubová

========================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes
To: MSKCHPL
Cc: Svoboda Zdenek ; Zeman Josef ; Novák Petr ; Kubová Jana
Sent: Tuesday, May 04, 2010 1:14 PM
Subject: Aktualizace klubové výstavní souteze

Vážená paní Kubová, vážení členové výboru,

žádám o vysvětlení, proč nebyly v aktualizaci klubové výstavní soutěže dne 3.5.2010 zveřejněny výsledky naší feny Husarky C. Bora z Milotiček.
Letošní výsledky spolu s vyplněnou tabulkou jsem dle požadavků zaslal e-mailem dne 1.4.2010 a dubnové výsledky s kompletně vyplněnou tabulkou jsem zaslal 28.4.2010. Příjem tohoto e-mailu pí. Kubová ještě dne 28.4.2010 potvrdila rovněž e-mailem. Má snad pí. Kubová opět nějaké osobní problémy s uveřejněním výsledků naší feny, jak už se v minulosti stalo?
V této souvislosti si dovolím citovat slova pana Zemana: "Jsem schopen pro leony udělat hodně, protože to plemeno miluji. Nemůžu ale mlčet, když vidím, že se v klubu posuzují lidé a o leony jde až někde hodně vzadu..."
Ve Zpravodaji 3/2008, str. 6 se uvádí, že "aktualizace výsledků klubové soutěže se již nebude provádět průběžně, ale jedenkrát měsíčně." Přesto byla soutěž aktualizována následovně:
2008: 8.9., 18.9., 1.10., 9.10. 17.10. 7.11., 23.11., 9.12., 19.12., 29.12.
2009: 19.1., 9.2., 8.3., 12.4., 10.5., 12.6., 8.7., 2.9., 13.9., 4.10., 1.11., 15.11., 25.12.
2010: 8.2., 31.3., 3.5

Domnívám se, že by bylo vhodné aktualizovat soutěž dejme tomu k začátku měsíce nebo konci měsíce, zkrátka k nějakému konkrétnímu dni, aby členové věděli k jakému dni musí výsledky zaslat, aby byly uvedeny v aktualizaci.

S pozdravem

Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

=======================================================

----- Original Message -----

From: Josef Zeman
To: 'Jaroslav Lukes'
Sent: Saturday, May 15, 2010 11:11 PM
Subject: klubová soutěž

Pane Lukeši,

Odpovídáme na váš dopis, který se týká dotazu na nezveřejnění výsledků vaší feny Husarky v klubové soutěži. Vaše fena nesplňuje podmínky k účasti v klubové soutěži. Skutečně se divíme, že to nevíte. Vždyť stále napadáte různé lidi, jak to, či ono dělají špatně.

To, že jsme vám potvrdili příjem vašeho emailu s výsledky Husarrky a přesto výsledky nezveřejnili, vám mělo poskytnout čas na to, abyste ze sebe neudělal  troubu. Chytrému člověku by to napovědělo, že asi není něco v pořádku a vše by znovu prostudoval. Bohužel jsme se ve vás mýlili a vy zaslepený záští a vztahovačností, jste nic nepochopil.

Změny byly probrány na minulé členské schůzi a jsou otištěny ve zpravodaji 3/2009. Doporučujeme vám lepší prostudování klubových dokumentů a zpravodajů. Rád z nich citujete, ale jak je vidět, jen to, co se vám hodí.

V této souvislosti považujeme vaše formulace, cituji:

1)      Má snad pí. Kubová opět nějaké osobní problémy s uveřejněním výsledků naší feny

2)      V této souvislosti si dovolím citovat slova pana Zemana: "Jsem schopen pro leony udělat hodně, protože to plemeno miluji. Nemůžu ale mlčet, když vidím, že se v klubu posuzují lidé a o leony jde až někde hodně vzadu

Za bezdůvodné osobní napadání dvou funkcionářů klubu MSKCHPL zaviněnou vaší neznalostí klubových dokumentů.

Za výbor klubu

J.Zeman

Místopředseda

==========================================================

                                                                                                                                 5.8.2010


Pane Zemane,

odpovídám na Váš e-mail z 15.5.2010, týkající se klubové výstavní soutěže.
Pročetl jsem důkladně ve Zpravodaji 3/2009 Zprávu výboru o tom, co schválila členská schůze a co členská schůze výboru uložila.
Vzhledem k tomu, že dle článku 8.4 stanov „Členská schůze klubu rozhoduje o všech otázkách, spojených s činností a hospodařením klubu, pokud ty nesvěří svým orgánům“, a členská schůze dne 12.9.2009 dle zápisu ve Zpravodaji 3/2009 neschválila žádné změny v pravidlech klubové soutěže ani neuložila výboru zabývat se změnami v klubové soutěži, považuji změny v pravidlech klubové soutěže, které výbor schválil pro příští roky a zveřejnil rovněž ve Zpravodaji 3/2009, za neplatné. Jedná se o následující změny:

  1. Body do soutěže se započítávají pouze psům, jejichž majitelé mají trvalé bydliště na území České republiky.
  2. Body do soutěže budou započítávány pouze jedincům, kteří jsou ve výhradním vlastnictví člena MSKCHPL/nebo členů MSKCHPL při spoluvlastnictví.

    Platí tedy původní pravidla klubové soutěže a proto žádám, aby výsledky Husarky C. zaslané 1.4.2010 a 28.4.2010 byly započítány do klubové výstavní soutěže.


    Jaroslav Lukeš
    CHS Husarka z Milotiček

=======================

Během let 2005-2008 se objevovaly prakticky v každém čísle Zpravodaje průběžné výsledky klubové soutěže a po jejím skončení i celkové pořadí. Bylo to období, zejména do roku 2007, kdy leonbergři v majetku p. místopředsedy Zemana trhali bodové rekordy a vítězili s drtivým bodovým náskokem. Klubová soutěž na klubových stránkách byla aktualizovala téměř okamžitě po zaslání výstavních výsledků soutěžících leonbergrů jejich majiteli samozvanému výstavnímu referentovi pí.Kubové. Někdy jsem měl pocit, že p.Zeman ještě ani z výstavy nemůže být doma a už byly body za vítězství v tabulce na klubových stránkách. Přeháním, ale v té době skutečně nebyl problém s aktualizováním soutěže a bylo také pro průběžnou tabulku dostatek místa ve Zpravodaji.
Situace se však změnila, když jsem začal celkem intenzivně jezdit po výstavách doma i v zahraničí s Husarkou C. Na členské schůzi v září 2008 jsem navrhnul, aby body do soutěže z výstav v zemích, kde se nezadává ve třídě mladých známka výborná, byly za VD1-VD4 přidělovány jako za V1-V4. Pí.Kubová byla, jak jinak, vehementně proti. Husarky C. už se to netýkalo, povýšila do mezitřídy. Myslím, že to byl p.Zeman, který si nejspíš uvědomil, že i on bude mít jednou mladého psa a bude ho chtít vystavovat dejme tomu v Německu, kde se právě ve třídě mladých zadává nejlepší známka velmi dobrá, a zasadil se o to, aby členská schůze svým hlasováním svěřila výboru podle článku 8.4 stanov projednání případné změny klubové soutěže. Výbor poté na své schůzi rozhodl kladně o mém návrhu a rovněž upozornil, že výsledky klubové soutěže nebudou aktualizovány průběžně jako dosud, ale jedenkrát měsíčně.
Konečné výsledky za rok 2008 byly poslední, které se ve Zpravodaji objevily. Byl to Zpravodaj 4/2008 a pro p.Zemana a pí. Kubovou byl důvod k oslavám: Mezi psy vyhrál Lex Lesní lom, mezi fenami Celesta p.Zemana, vítězná CHS byla Lesní lom.
V roce 2009 přestal kvůli chovu p.Zeman vystavovat a začala úspěšná výstavní sezóna Husarky C. Bora z Milotiček, která díky mé posedlosti výstavami celý rok kralovala mezi fenami, což byl zřejmě pro pí.Kubovou, redaktorku pí.Zemanovou a přihlížejícího p.Zemana důvod, za celý rok nezveřejnit ani jednou průběžnou tabulku výstavní soutěže ve Zpravodaji. Ve Zpravodaji jsme se nedočkali ani konečných výsledků za r.2009. Během roku se stala následující příhoda: Pí. Kubová se zdráhala započítat Husarce C. body za umístění na mezinárodní výstavě v Brně. Důvod? Pořadatel omylem v katalogu vypustil mé jméno a jako majitelka byla uvedena pouze pí.Šmrhová. Ostříží oko pí.Kubové, čekající na sebemenší možnost, jak chovatelům z Milotiček znepříjemnit život, tento omyl pořadatelů zaznamenalo. Musel jsem si od pořadatele výstavy vyžádat pro pí.Kubovou kopii přihlášky na výstavu, v níž bylo mé jméno řádně uvedeno! Až tak daleko je schopna jít pí.Kubová ve své zášti! Ale to nemělo být zdaleka vše. Během letošní jarní klubové výstavy mělo jako každoročně proběhnout slavnostní dekorování vitězných a umístěných psů,  fen a chs za rok 2009.
Po skončení výstavy jsem se u stolu rozhodčích ptal ředitelky výstavy pí.Zemanové, kdy bude dekorování probíhat. Ta trochu váhala s odpovědí, čehož využila pohotově přihlížející a všudypřítomná pí.Kubová a vrazila mi do ruky pohár a něco na mě zahučela. Poté rozdala rychle několik dalších pohárů. A bylo vymalováno! Tomu říkám projev pocty výstavně úspěšným leonbergrům, kteří za nemalý peníz svých majitelů reprezentovali úspěšně klub u nás i v zahraničí.
A aby snad Husarka C. či spíš její majitel v letošním roce nemohl loňský úspěch zopakovat, schválil výbor (viz Zpravodaj 3/2009,str.10), že „body do soutěže budou započítávány pouze jedincům, kteří jsou ve výhradním vlastnictví člena MSKCHPL /nebo členů MSKCHPL při spoluvlastnictví. Husarka je ve spoluvlastnictví člena a nečlenky.
Členové výboru ovšem svým rozhodnutím nerespektovali, že dle článku 8.4 Stanov MSKCHPL členská schůze klubu rozhoduje o všech otázkách, spojených s činností a hospodařením klubu, pokud ty nesvěří svým orgánům.

V aktuálním Zpravodaji 2/2010,str.10, se objevila zpráva „Souhlas s kritikou“:
Po skončení výstavy v Zubří letos v květnu bylo ještě na programu předávání cen z celoroční klubové soutěže. Byla chyba, že jsme předávali poháry bez toho, aby se prezentoval s přebírajícím majitelem i leonberger alespoň ti, kteří byli v Zubří přítomni. Jedná se o roční výsledky, tedy o dlouhodobé výstavní úspěchy a těch by si měl klub obzvlášť vážit a důstojně tyto nejlepší odměnit. Bereme si ponaučení pro příště a na svoji omluvu můžeme uvést jen ono nepřející počasí, které nás  nutilo nezdržovat průběh akce.“

Autorovi této zprávičky zřejmě uniklo, že se žádní přebírající majitelé neprezentovali, neboť jim poháry byly doslova vraženy do rukou ve shluku postávajících přes pásku mimo kruh.

Můj názor:
Nebyla to chyba, nýbrž úmysl pí.Kubové, která opět jednou neudržela své emoce na uzdě, jako již vůči mně předvedla vícekrát. Podtrhuje to i celoroční absence průběžné tabulky výstavní soutěže, jakožto absence konečných výsledků výstavní soutěže ve Zpravodaji. Výmluva na počasí je hodně trapná, vzhledem k tomu, že se ještě dost dlouho postávalo venku. Věřím, že příští dekorování opět proběhne slavnostně, neboť p.Zeman opět začal vystavovat a jeho pes nepochybně zvítězí. 
                                                                                                                                     J.Lukeš

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvě a třináct