Korespondence s MSKCHPL - část 3.

Napsal Leonberger.bloger.cz (») 2. 9. 2010 v kategorii MSKCHPL, přečteno: 3341×
a2.jpg

                                                                                                                                1.9.2010
 
Pane místopředsedo Zemane,

jen velmi nerad bych s Vámi soupeřil ve slovíčkaření a odváděl tak pozornost od merita věci. Z hlediska problematiky není podstatné, jestli byl Váš dopis nadepsán „Odpověď na stížnost pro druhý krycí list…“nebo zda jste použili pro svoji odpověď pojmenování v souboru Word. Tak jako tak z Vámi užitého výrazu vyplývá, že z Vaší strany bylo reagováno na mojí údajnou stížnost. A oba dobře víme, že tomu tak není, neboť jsem se na Vás neobracel se stížností, nýbrž jsem pouze využil svého práva člena klubu a dle článku č.5 stanov žádal o vysvětlení. A to je velký rozdíl, který rozhodně není prkotinou.
Děkuji za Vaši lekci z oblasti lingvistiky. „Pane Lukeši“ není nadpis, nýbrž oslovení. Ale zanechme slovíčkaření a přejděme k záležitostem závažnějším.

 1. Požádal jsem o vystavení KL a dodal jsem seznam psů včetně příslušných dokumentů, které jsem chtěl na KL mít. Zaplatil jsem stanovený poplatek a obdržel KL. Na rozdíl od Vás nepominu v jakém termínu jsem vystavení KL požadoval, neboť je to podstatné. Žádal jsem o Vystavení KL ihned, tj. přesně v souladu s Novým ceníkem poplatků MSKCHPL, který schválila členská schůze dne 12.září 2009, který byl spolu se zápisem z této členské schůze zveřejněn ve Zpravodaji 3/2009 a který je minimálně do příští členské schůze pro všechny členy závazný. Posléze jsem požádal o doplnění dalšího psa na již vystavený KL. Ano, zápisní řád zná pojem vystavení KL. Nikde v něm ale není uvedena nemožnost doplnění KL o dalšího psa resp. další psy. Doplnění na požádání by bylo jistě v souladu s článkem č.2.1 stanov.
  Vaše opakované upozornění na nevyzvednutý nový krycí list je bezpředmětné, jelikož jsem o něj nikdy nikoho nežádal a tudíž nemůžete mít ani žádné písemné důkazy pro žádost o jeho vystavení.
 2. Zbytečné dále rozvádět.
 3. Trvám na tom, že klubové normativy by měly být definovány jasným a všem srozumitelným způsobem.
 4. Jsem rád, že moji korespondenci s p. předsedou nezpochybňujete.
 5. K zasílání dokumentů v tzv. papírové formě: Nezpochybňuji fakt, že plemenná kniha ČMKU požaduje doklady pro vydání PP štěňat v tištěné podobě. Nač je ale potřeba posílat doklady všech psů uvedených na KL v papírové formě, když otcem štěňat bude pouze jeden z nich a na zaslání dokumentů v tištěné formě je dostatek času, zabřezne-li vůbec fena. Vše ostatní lze vyřizovat v elektronické formě a není nic jednoduššího, než je v případě potřeby vytisknout na klubové tiskárně samotnou PCH ze zaslaných kopií elektronickou cestou. Jednalo by se o stejně vypovídající kopie, neboť ani já nedisponuji originály dokumentů a mnou zaslané kopie v tištěné formě nejsou kopie notářem ověřené.
 6. Problém zfalšované kopie:
  Domnívám se, že jsem se dostatečně vyjádřil ve svém e-mailu ze dne 4.5.2010, na který Vy mi odpovídáte.Buďte tak laskav a doložte mi příslušné nařízení povinnosti doplňování identifikačních údajů psa či feny z titulní strany na stranu druhou majitelem psa resp. feny. Udělal jsem si čas a navštívil sídlo ČMKJ v Praze a tlumočil zaměstnankyni plemenné knihy vystavující průkazy původu pí.Doubkové Váš požadavek ohledně zadní strany průkazu původu. O povinnosti doplňování identifikačních údajů psa či feny z titulní strany na stranu druhou majitelem psa resp. feny jí není nic známo. Slíbila mi, že Vám sama napíše.
  Rovněž jsem si vyžádal jak pro Vás, tak pro pí.Kubovou písemné vyjádření jednatelky ČMKJ pí.Dvořákové. V něm se praví: „Není povinností vypisovat na zadní straně průkazu původu číslo zápisu a jméno psa. Všechny potřebné údaje jsou na přední straně průkazu původu. Na zadní straně průkazu původu dole je věta, kdy je průkaz původu platný. Jsou to tři podpisy: plemenná kniha, chovatel, majitel.“
  Z naší strany bylo tedy našimi podpisy vše potřebné splněno a námi zaslané kopie průkazů původu jsou platné!
  Ve Vašem posledním dopisu mne obviňujete ze šikanování výboru. Dokonce z nezodpovědného šikanování. Existuje snad kromě nezodpovědného také zodpovědné šikanování? Já shledávám šikanou Váš postup stejně jako postup pí.Kubové který předcházel vystavení krycího listu Almě B. (viz e-mailová korespondence mezi mnou a pí.Kubovou  28.1.2010-30.1.2010, kdy ode mne požadovala potvrzení z plemenné knihy o změně chovatele u fen a dokonce mne nařkla z nepravdivého tvrzení). Já jsem změnu plemenné knize řádně nahlásil, ta ji vzala na vědomí. Tím byla tehdy moje povinnost splněna. Doporučuji jak Vám, tak pí.Kubové, abyste si příště, než budete někoho osočovat z neplnění povinností, zjistili, jestli takové povinnosti vůbec existují. Bylo by slušností z Vaší strany se omluvit, ale bylo by nejspíš naivní, od Vás takový krok očekávat.
  Co konkrétního znamená vaše formulace „Dále vám nesouhlasí časové údaje na dvou stejných kopiích jedné feny. Je přinejmenším podivné, když na pozdější kopii chybí časové údaje, které jsou na kopii mladší“? Kopie máte k dispozici Vy, ne já. Takže by to chtělo být konkrétní.
  Dále vás upozorňuji, že já osobně nemám problém s uznáním vlastní chyby a jejím následným napravením, ani s případnou omluvou.  
  Připouštím a nikdy jsem to nepopíral, že došlo k záměně kopie zadní strany průkazu původu u přihlašované feny Fialky D. Nemáte pravdu, když tvrdíte, cituji „Vy jste se nám ani nesnažil ukázat, že to byla kopie PP jiné feny“. Neboť aby se omyl z naší strany vyjasnil, byl  v den výstavy pí.Kubové předložen originál průkazu původu Fialky D., to ovšem pí. Kubové nestačilo. Z pochopitelných důvodů jsem měl v den výstavy s sebou pouze originály průkazů původu dvou přihlášených fen, tj. Fialky D. a Husarky C. Nemohl jsem Vám tedy ukázat PP jiných fen. Znovu zdůrazňuji, že ředitelka výstavy pí.Zemanová, která by takovou situaci měla s nadhledem a především v zájmu leonbergrů řešit, budila dojem všeho možného, jen ne ředitelky výstavy a nebyla schopna nastalou situaci řešit bez poradkyně chovu. Opakovaně upozorňuji na skutečnost, že v té době nebylo povinností majitele psa při zasílání přihlášky připojovat i zadní stranu PP a byla-li tato zaslána jaksi nad rámec povinností, těžko lze v této souvislosti hovořit o porušování norem, předpisů či jiných nařízení (viz Váš e-mail z 15.3.2010).
  Dovolím si oponovat Vašemu výkladu „zfalšované kopie“. Chceme-li někomu podsunout úmysl zfalšování kopie, měl by existovat předpoklad, že falzifikátor jedná s úmyslem získat zfalšováním pro sebe, tedy v našem případě pro přihlašovanou fenu nějakou výhodu oproti konkurenci. Jakou výhodu pro sebe my bychom zfalšováním kopie zadní strany PP Fialky D. mohli získat? Ušetřili bychom snad na startovném? Měla by Fialka D. snad větší šanci prosadit se v konkurenci? Nic takového! Tudíž z pohledu zdravého lidského rozumu vyplývá, že se tak stalo omylem, nepozorností, lajdáctvím apod.. Rozhodně nic ani v nejmenším nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o podvodný úmysl, který je předpokladem pro zfalšování. Jen tak na okraj: Vaše citace Platóna či Ústavu územního rozvoje – není to tak trochu mimo?
  K mému výroku, abyste pí.Šmrhovou vyloučili, dodám, ještě že jsem nenavrhl, abyste ji ukamenovali…Také byste to udělali?
  Nepřipuštěním Fialky D. k výstavě bylo zároveň mně, coby členovi klubu a spolumajiteli Fialky D. upřeno právo moci se zúčastnit klubové akce, garantované článkem 5.5 stanov.Vaše tvrzení, že „majitelé nedodali věrohodné dokumenty k vystavovanému jedinci“, se nezakládá na pravdě. Jak už jsem se v tomto dopise jednou zmínil, před začátkem výstavy byl předložen originál PP Fialky D. Jaký věrohodnější dokument k vystavovanému jedinci byste si představoval?
 7. K Vašemu komentáři k mé narážce na „Jinou zadní stranu“.
  Na www.leonberger.cz ve Zpravodaji 4/2005 ve Zprávách organizačních a výborových je zveřejněna zpráva o Vaší soukromé stížnosti na KCHL k Živnostenskému úřadu Praha 4, která byla na zadní straně opatřena klubovým razítkem MSKCHPL. Je zde rovněž přesné znění dopisu tehdejší předsedkyně MSKCHPL pí.Trefilíkové tehdejšímu předsedovi KCHL p.Michálkovi s přiloženým dopisem, ve kterém vysvětlujete příhodu s razítkem MSKCHPL.
  Každý alespoň trochu soudný lidský jedinec jistě pochopí, že zadní strana Vaší soukromé stížnosti na KCHL opatřená dle Vašeho vyjádření omylem klubovým razítkem MSKCHPL poškodila klub víc než omylem zaměněná zadní strana kopie PP Fialky D. připojená k přihlášce na klubovou výstavu MSKCHPL.
 8. Nepřijetí MSKCHPL do Unie
  Na Váš komentář k tomuto bodu mi dovolte reagovat nejprve oficiálními zápisy z jednání IULH (Mezinárodní unie leonbergrů), tak jak jsou zveřejněny na stránkách Unie.

Zápis z roku 2005:
(označení český klub překládám jako KCHL a označení moravsko-slezský klub nebo Moraváci jako MSKCHPL)

MSKCHPL požádal jako druhý klub uznaný zastřešujícím orgánem v České republice, členem FCI, o statut pozorovatele a zaslal potřebné dokumenty prezidentovi Unie.

Výbor na své schůzi dne 23.9.2005 údaje přezkoumal a doporučuje připustit MSKCHPL jako pozorovatele ke schůzím Unie. Je zdůrazněno, že KCHL je a zůstává prvním členským klubem za Českou republiku v Unii, a že pouze KCHL má za Českou republiku hlasovací právo.

Jsou přítomni dva delegáti MSKCHPL ve shromáždění.

Delegáti KCHL si stěžují, že jim nebylo sděleno, že druhý český klub požádal o statut pozorovatele, a že jsou již dva delegáti tohoto klubu ve shromáždění přítomni.

KCHL požaduje usnesení, aby bylo přijetí druhého klubu odročeno.

Výbor se KCHL omlouvá.

Druhý klub je ale uznán FCI a může být tudíž generálním shromážděním uznán jako pozorovatel.

Je zdůrazněno, že přijetí druhého klubu je možné pouze tehdy, je-li skutečně členem FCI. Přijetí klubů, které nejsou uznány FCI, není možné. Ve většině zemích je pro jedno plemeno uznán pouze jeden klub, existuje ale několik zemí, ve kterých zastřešující orgán uznal více klubů pro jedno plemeno a jednou z těchto zemí je Česká republika.

Peter Cejnek vysvětluje státněpolitické důvody, proč musí zastřešující orgán uznat v Česku dva kluby.

Pablo Past zdůrazňuje, že by žádnému klubu nemělo být bráněno v přijetí.

Zástupce MSKCHPL dostává příležitost zaujmout své stanovisko.

Klub existuje 12 let a má zájem orientovat se také na mezinárodním poli. Klub má 95 členů, současné členství v obou klubech je možné.

Delegáti MSKCHPL jsou vyzváni k opuštění sálu, aby členové mohli hovořit otevřeněji.

Zástupci KCHL vysvětlují, že druhý klub byl založen před 12 lety lidmi, kteří nechtěli chovat podle chovatelského řádu KCHL, a kteří bydleli také na Moravě a ve Slezsku.

S tím se mohl také KCHL do nedávné doby aranžovat. Nyní se stali členem ale také lidé z Česka, kteří ohrožují KCHL neférovým způsobem skrze právníky a policii s úmyslem KCHL zničit a nyní požaduje MSKCHPL náhle statut pozorovatele v Unii. Je nutné také podotknout, že KCHL je s 800 členy mnohem větší.

Je jasné, že neshody mezi dvěma kluby v jedné zemi nemohou být v zájmu plemene a Unie.

Přestože se Unie nemůže vměšovat do vnitřních záležitostí jednotlivých zemí, může požadovat, aby oba kluby v Česku uzavřely smír a spolupracovaly. Od MSKCHPL může být požadováno, aby nenapadal KCHL skrze právníky nebo jiným způsobem, od KCHL můžeme požadovat, aby byl vůči MSKCHPL fér.

Peter Cejnek je pověřen vedením diskuze (rozuměj mezi oběma kluby), MSKCHPL není ještě přiznán statut pozorovatele, Peter Cejnek a KCHL podají příští rok zprávu, poté bude znovu projednávána žádost MSKCHPL.

Zástupci MSKCHPL smějí být pro zbytek schůze přítomni.

Zápis z roku 2006:

Česká republika

Není dosud uzavřen smír mezi KCHL a MSKCHPL. Přestože KCHL nemá žádné problémy s většinou členů MSKCHPL, s klubem chce spolupracovat a chce mu předávat informace, je KCHL stále ještě napadán trestními oznámeními pana Josefa Zemana, který hraje vedoucí roli v MSKCHPL. KCHL nemá žádný problém se statutem pozorovatele pro MSKCHPL v UNII, nemůže ale kvůli trestním oznámením sedět s panem Zemanem u jednoho stolu.

Unii neprospívá přítomnost dvou hádajících se klubů, proto je navrženo, aby byl MSKCHPL přijat za pozorovatele, jakmile budou stažena trestní oznámení.

11 delegátů je pro tento návrh, 11 proti.

Je dále diskutováno. Závěrem je, že by měla být žádost MSKCHPL jednoduše zamítnuta.

Je hlasováno, žádost MSKCHPL je jednohlasně zamítnuta.

A jakým způsobem referoval výbor MSKCHPL členské základně o těchto dvou neúspěšných jednáních?

Zpráva pí.Zemanové ve Zpravodaji MSKCHPL 4/2005:

„…Každoročně se také koná u příležitosti této výstavy (rozuměj klubové výstavy německého klubu v Leonbergu) schůze zástupců všech zemí, kteří jsou členy IULH (Mezinárodní unie leonbergských psů). Česko je členem této IULH a podle jejích pravidel je členem pouze první klub z každého státu. Rozumějme tomu, že ten klub, který se jako první do IULH přihlásil. V pravidlech je také, že další klub ze stejného státu může být členem IULH jako pozorovatel. Náš MSKCHPL se tedy snažil splněním všech podmínek daných IULH zúčastnit se této schůze, což se také podařilo. Zástupcem byl J.Zeman (J.Zemanová jako tlumočník).

Po dlouhé diskuzi bylo rozhodnutí o přidělení statutu pozorovatele našemu klubu odročeno do příští schůze v Leonbergu v r. 2006. Vyřízení této záležitosti si vzal na starost člen výboru pan Cejnek z Rakouska. Takže uvidíme. Možná, se ptáte proč tolik toužíme sedět na schůzi v Leonbergu? Jde nám především o informace z leonbergřího světa, které jsme zatím nedostávali a hlavně být u toho, když zástupci českého klubu hovoří za všechny leonbergry u nás, tedy i za ty z klubu moravského. Zároveň bylo naším úkolem zviditelnění MSKCHPL v cizině tak, aby bylo všem jasné, že v Čechách jsou dva samostatné kluby. Překvapilo nás totiž, že téměř nikdo nevěděl o tom, že v České republice jsou dva rovnoprávné kluby. Myslím, že účel naší účasti na schůzi v Leonbergu, kde jsme byli nakonec jako hosté, byl splněn.“

Ze Zpráv výboru ze Zpravodaje 3/2006:

„…ve třetím čtvrtletí tohoto roku se výbor zabýval následujícími záležitostmi:…nepřijetím MSKCHPL za pozorovatele v IULH z důvodu ne zcela bezproblémové situace mezi oběma českými kluby.

                                                       Za výbor: J.Zeman

Pokud by někdo toto druhé oznámení z roku 2006 hledal ve Zpravodaji 3/2006 na klubových stránkách, bylo by to marné. Je zveřejněna pouze ve Zpravodaji v tištěné formě. Proč je tomu tak? Proč nebyla členská základna objektivně informována o neúspěšném pokusu o získání členství pro MSKCHPL v Mezinárodní unii leonbergrů (IULH)? Byl během Vašeho následného místopředsednictví podniknut další pokus o získání tohoto členství? Kam se poděl Váš zájem zamezit zástupci KCHL v tom, aby na zasedání Unie hovořil za všechny leonbergry v České republice, tedy i za ty z MSKCHPL?

Zpět ale k Vašemu názoru, že není pravda, co jsem Vám napsal v minulém e-mailu ohledně nepřijetí MSKCHPL: Jak můžete vědět, že o klubovém razítku MSKCHPL na Vaší soukromé stížnosti na KCHL k Živnostenskému úřadu Praha 4 (na tomto místě se Vám omlouvám za chybnou formulaci v mém minulém e-mailu, kde jsem mylně uvedl svého soukromého trestního oznámení) nepadlo na jednání ani slovo, když jste Vy spolu s pí.Zemanovou byli vyzváni k opuštění sálu po dobu jednání zástupců členských klubů (viz zápis ze schůze IULH 2005)?

A co formulace v zápisu „od MSKCHPL může být požadováno, aby nenapadal KCHL skrze právníky nebo jiným způsobem“? Formulace v oficiálním zápisu hovoří jasně o nenapadání KCHL klubem, nikoliv o nenapadání KCHL p.Zemanem.

Klubové razítko MSKCHPL na Vaší soukromé stížnosti na KCHL bylo jakousi „třešničkou na dortu“, který jste naservíroval těm zástupcům KCHL v IULH, kteří si nepřáli přijetí MSKCHPL do Unie. Tím „dortem“ byla ať už Vaše soukromá trestní oznámení, stížnosti nebo soudní žaloba (viz www.leonberger.cz – Zprávy výboru) na KCHL. Je jistě rozdíl, podnikne-li podobné kroky řadový člen a nebo vrcholný funkcionář „konkurenčního“ klubu (jedná se o oblíbený výraz představitelů KCHL).

Pokusil jste se během Vašeho intenzivního vystavování z zahraničí během roků 2005-2006 zkontaktovat představitele některých členských klubů Unie a získat jejich podporu pro hlasování o žádosti MSKCHPL ohledně přijetí do Unie, zejména pak v roce 2006, poté, co bylo rozhodnutí o přijetí MSKCHPL do Unie v roce 2005 odročeno? Zkusil jste zkontaktovat p.Cejneka, který byl v r.2005 pověřen vyjednáváním mezi KCHL a MSKCHPL? Vím, jak jste toužil sedět na schůzi v Leonbergu. Tehdy jste mě požádal Vaším jménem telefonicky zkontaktovat tehdejšího prezidenta Unie p.Zerleho, což jsem, jak si jistě pamatujete, udělal. Poté jste si mé další angažování nepřál.

Dal jste si za úkol zviditelnění MSKCHPL v cizině tak, aby bylo všem jasné, že v Čechách jsou dva samostatné kluby, protože Vás překvapilo, že téměř nikdo nevěděl o tom, že v České republice jsou dva rovnoprávné kluby. To bylo prosím v roce 2005 (viz zpráva ve Zpravodaji 4/2005). Nyní píšeme rok 2010. Podařilo se Vám za těch 5 let ve funkci splnit úkol, který jste si předsevzal?
Většina chovatelů nebo majitelů leonbergerů v zahraničí nemá nadále ponětí o tom, že máme u nás dva kluby. Neví to ani velká část funkcionářů zahraničních klubů. Podívejte se na internetové stránky jak klubů, tak chovatelů a dejte mi vědět, na kolika najdete odkaz na MSKCHPL. Já vím na západ od našich hranic pouze o jedněch stránkách, kde odkaz na MSKCHPL najdete. Jedná se o belgické chovatele z CHS „from Yellow´s Garden“ (www.fromyellowsgarden.com) . Za velkou ostudu MSKCHPL považuji, že ani na třetí žádost o přijetí do klubu během více než jednoho roku zaslanou na adresu klubu, která je totožná s adresou pí.Kubové, nedostali žádnou odpověď. Nechce se mi věřit, že by se tři zásilky po sobě ztratily.
Do jisté míry chápu, že Vás vymýšlení a zdůvodňování, proč nejde to či ono, natolik zaneprázdňuje, že například na patřičnou propagaci klubu nezbývá příliš času.

Svůj tentokráte velmi dlouhý dopis bych rád ukončil Vaším citátem z dopisu jistému p.Maříkovi, členovi KCHL z doby, kdy jste byl daleko větším kritikem, než jsem já:

Vedoucí pracovník nemůže dlouho zastávat stejnou funkci, protože v ní zakrní. Je třeba ho obměnit. Když chceme dosáhnout vyšší úrovně podobných subjektů (to platí skoro ve všem), není nejvhodnější vymýšlet vlastní cestu, ale použít to, co se jinde osvědčilo.“

 

Jaroslav Lukeš, Milotičky                    

                                                                                                                              

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a šest