Korespondence s MSKCHPL - část 1.

Napsal Leonberger.bloger.cz (») 2. 9. 2010 v kategorii MSKCHPL, přečteno: 3656×
obrazky/a.jpg

Laskavý čtenář jistě pochopí, proč jsem zde uveřejnil tuto korespondenci.
Není to mé hobby, přiznávám, zveřejňovat korespondenci, ovšem jsou případy, kdy nic jiného nezbývá.
Je třeba si přečíst názory obou stran a udělat si obrázek o stavu věcí. Vše nechávám záměrně bez komentáře. Na mail adresovaný ČMKU zde chybí odpověď, protože vše bylo následně vyřízeno telefonicky. A velmi se paní tajemnice ČMKU divala, co že to ta poradkyně chovu po mě chce.
Ne všechno je černé nebo bílé, jak tvrdí pan místopředseda nebo paní poradkyně MSKCHPL.

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: mskchpl
Cc: svobodaz
Sent: Friday, January 15, 2010 1:07 AM
Subject: Vec: Oznámení registrace chovatelské stanice

Adresát:
Výbor MSKCHPL    

Věc: Oznámení registrace chovatelské stanice "Husarka z Milotiček", reg.č. 1294/09, v MSKCHPL.    
Chovatelská stanice "Husarka z Milotiček" má chovatelské právo na feny:
Husarka C. Bora z Milotiček, ČLP/L/3991                                                                                                          
Alma B. Bora z Milotiček, ČLP/L/2760/05                                                                                                          
Cácorka H. Bora z Milotiček, ČLP/L/3296 
Dne 4.1.2010 bylo na adresu předsedy MSKCHPL zasláno doporučeným dopisem "Oznámení o dohodě o spoluvlastnictví psů".   

Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček
Milotičky 1393  01  Pelhřimov   

Žádám o zaslání potvrzení o doručení tohoto mailu. Děkuji.

====================================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: lesnilom
Cc: mskchpl ; svobodaz
Sent:
Thursday, January 28, 2010 1:43 AM
Subject: oznámení a žádost o vystavení KL - Alma B.

  
Dobrý den, paní Kubová! 
V příloze tohoto a následujícího mailu Vám zasílám veškeré dokumenty našich fen Almy B. a Cácorky H., na které mám nyní chovatelská práva, jak jsem klubu řádně oznámil začátkem tohoto roku. Patří nyní do mé chovatelké stanice Husarka z Milotiček, ve které budu chovat pod MSKCHPL. Webová prezentace chovatelské stanice je na adrese: www.borazmiloticek.net.  Zároveň Vás žádám o vystavení KL - ihned pro fenku Almu B. V příloze dalšího mailu zasílám potřebné doklady pro vybrané krycí psy a doklad o zaplacení poplatku ve výši 400 Kč. Doufám, že je možné KL u Vás vyzvednout v pátek odpoledne. Po dohodě u Vás KL vyzvedne slečna Koňáková. Na krytí pojedeme začátkem příštího týdne, takže je potřeba vystavit KL skutečně ihned. Bude-li potřeba doplnit nějaké informace, dejte vědět, obratem je mailem doplním. 

Děkuji za vyřízení. 

S pozdravem  

Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček
tel.: 565 398 421 nebo 776 165 372

====================================================

 ----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: Kubová Jana
Cc: Svoboda Zdenek ; MSKCHPL
Sent: Thursday, January 28, 2010 12:10 PM
Subject: Ballantine Rüdiger v. Vluyner Tannenhof

Dobrý den, paní Kubová!  
Právě jsem zjistil, že v noci neprošel poslední mail s doklady psa Rüdigera. Posílám je proto znovu. Potvrďte mi, prosím, příjem mailů a správnost všech odeslaných dokladů.Zároveň bych se rád domluvil na zitřejší vyzvednutí KL. Slečna Koňáková má dopoledne zkoušku na FVL v Brně a po jejím ukončení by dojela k Vám. Samozřejmě Vám zavolá, kdy to asi bude, abyste byla doma. Vyhovuje Vám to takto?
Děkuji za vyřízení. 

J.Lukeš
CHS Husarka z Milotiček  

==============================================================================

----- Original Message -----
From: Jana Kubová To: Jaroslav Lukes
Sent: Thursday, January 28, 2010 5:01 PM
Subject: Re: Ballantine Rüdiger v. Vluyner Tannenhof

Potvrzuji přijetí Vašich emailů. V prvé řadě si musím zjistit u KCHL, proč není fena již uvedena v seznamu mezi chovnými                      
Kubová

==============================================================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: Jana Kubová
Cc: svobodaz
Sent: Thursday, January 28, 2010 5:52 PM
Subject: Re: Ballantine Rüdiger v. Vluyner Tannenhof

Dobrý den, paní Kubová!

Alma není již v seznamu chovných fen KCHL, stejně jako Cácorka H., protože KCHL dostal stejný dopis s oznámením o změně chovatelských práv jako  MSKCHPL, ze kterého jasně vyplývá, že chovatelské právo na obě jmenované feny přešlo na mne a moje chovatelská stanice bude chovat pod MSKCHPL. Tak je to správně. Vše jsem řádně nahlásil na oba kluby, ČMKU i ČMKJ. Proto jsem Vám také odeslal všechny potřebné doklady obou jmenovaných fen, aby jako chovné byly nadále vedeny pod MSKCHPL. Alma splňuje všechny podmínky chovnosti dané řády MSKCHPL a není tudíž žádný důvod zdržovat vydání KL pro ni. 

S pozdravem  

J.Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

=============================================================================

----- Original Message -----
From: Jana Kubová To: Jaroslav Lukes
Sent: Thursday, January 28, 2010 9:29 PM
Subject: Re: Ballantine Rüdiger v. Vluyner Tannenhof

Podle zápisního řádu MSKCHPL k zaregistrování vaší feny v našem klubu je potřeba poslat kopie potřebných dokladů . Stejně tak je potřeba poslat kopie dokladů psů, které chcete mít uvedeny na KL. Za kopie dokladů se nedá považovat oskenovaný doklad poslaný v příloze emailu. Tyto doklady jsou potřebné k vystavení PP štěňat. O tom, že bych na plemennou knihu poslala v emailu oskenované doklady rodičů štěňat a stačilo to k vydání PP nevím.Zajímalo by mě, zda máte potvrzeno z plemenné knihy ČMKU změnu chovatele u fen.Dle oskenovaného dokladu o zaplacení KL jste platbu provedl 25.1. Nevím, proč jste ihned neposlal žádost o vystavení KL s potřebnými kopiemi dokladů.                   
Kubová Jana - PCH MSKCHPL

=======================================================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: Jana Kubová
Cc: Svoboda Zdeněk
Sent: Thursday, January 28, 2010 11:31 PM
Subject: Re: Ballantine Rüdiger v. Vluyner Tannenhof

Dobrý večer, paní Kubová,  
po rozhovoru s panem předsedou ing. Svobodou Vám zasílám kopie podacích lístků rozeslaného "Oznámení o dohodě o spoluvlastnictví psů plemene leonberger", které bylo přesně dle uvedeného rozpisu v jeden den rozesláno na adresy ČMKU, ČMKJ, KCHL a MSKCHPL. Požadujete písemné potvrzení převzetí dopisu od ČMKU, ale ten to samozřejmě nedělá, pouze věc vezme na vědomí a dopis založí. Ostatně stejně tak to udělal i MSKCHPL, protože ani klub na zaslaný dopis nereagoval žádným potvrzením. Na přání pana předsedy Vám posílám kopie podacích lístků, což je dostatečný dokladem pro Vás, že je úprava spoluvlastnických vztahů na patřičných místech oznámena. 

Pan předseda mi výslovně řekl, že jsem splnil veškeré náležitosti pro vystavení KL pro fenu Almu B. Bora z Milotiček a není tudíž žádný důvod, abyste KL nevydala. Pan předseda řekl, že naskenovaný originál dokladu považuje za rovnocenný fotokopii dokladu a je tedy dostatečnou kopií pro uvedené účely. Z toho, prosím, vycházejme.  

Zaslal jsem Vám kopie originálů veškerých dokumentů chovných fen Almy B. a Cácorky H. (posudkový list ze svodu mladých, obě strany PP, u Cácorky H. také obě strany přílohy k PP, vyhodnocení rtg kyčlí, obě strany bonitační karty, obě strany zubní karty) nutných k registraci těchto chovných fen v MSKCHPL.Rovněž jsem zaslal kopie originálů potřebných dokladů vybraných krycích psů pro fenu Almu B. pro vydání KL.Všechny doklady jsou zaslané ve formátu jpg. a v takovém rozlišení, aby byly po vytištění dobře čitelné. Máte-li nějaký problém s vytištěním dokladů, mohu Vám spolu s potvrzeným krycím listem Almy B. zaslat vytištěné doklady psa, kterým bude Alma nakryta, případně vytisknout i veškeré doklady zmíněných chovných fen. 

Ptáte se, proč jsem zaplatil KL již 25.1.2010 a podklady pro KL zaslal až včera? Platbu jsem provedl s předstihem, aby byla včas připsána na účet. Se zasláním podkladů jsem čekal do doby než jsem dostal potřebné výsledky preventivního vyšetření fenky, zda je zdravá a mohu ji nakrýt. Protože jsem si vědom možného zdržení při zaslání KL poštou, zajistil jsem osobní převzetí KL u Vás slečnou Koňákovou na pátek 29.1.2010.  

Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

==========================================================================

 ----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: cmku@cmku.cz
Sent: Friday, January 29, 2010 12:09 PM
Subject: přeposlaná korespondence s PCH Kubovou

Paní Jarošová,  
na základě tel. rozhovoru Vám přeposíláme korespondenci s poradkyní chovu MSKCHPL paní Kubovou.Odmítá nám vytavit krycí list na naší fenu a pokaždé z jiného důvodu.Před chvílí jsme se dozvěděli z telefonátu s předsedou klubu, že Vám paní Kubová údajně dnes volala a měli jste jí dát informaci, že naše oznámení o úpravě vlastnických vztahů k našim psům na ČMKU nemáte. Nám byla ale začátkem ledna podána jiná informace z plemenné knihy ČMKU. Nehledě na to, že žádný ze čtyř odeslaných doporučených dopisů se nevrátil (viz. podací lístky). Navíc paní Kubová podle slov předsedy požaduje vyznačení v PP fen o našem spoluvlastnictví od ČMKU! Bohužel, pro paní Kubovou je nepřekonatelný problém vytisknout si doklady zaslané jako příloha k mailu a nadále trucovitě trvá na dodání na papíře. Chce kopie originálů! Co si asi tak pod tím představit, že? Přeposílám Vám veškeré doklady, které dostala mailem k vydání KL, které požadují řády MSKCHPL. 

Děkujeme za Váš čas a snahu nám pomoci.Velice si toho vážíme. Bojovat s lidskou hloupostí je opravdu velmi náročné.  

Jaroslav Lukeš, CHS Husarka z Milotiček
Jaroslava Šmrhová, CHS Bora z Milotiček

============================================================================

 ----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: Kubová Jana
Sent: Friday, January 29, 2010 1:15 PM
Subject: Krycí list

Paní Kubová,  
slečna Koňáková je na cestě k Vám s vytištěnými dokumenty. Předejte jí pro mne krycí list.  Bude Vám volat pan Hromádko z plemenné knihy ČMKU, aby Vám odjasnil, že na zaslané oznámení o změně spoluvlastnictví psů písemně nereagují, pouze jej berou na vědomí. Rovněž nezaznamenávají do rodokmenů změnu přeregistrace chovných fen, jak od nás požadujete. Až při zápisu vrhu fen do plemenné knihy ČMKU je třeba zaslat kopie dokladů (PP, bonitační karta) feny - matky, ta je pak vedená jako chovná pod ČMKU a tím je celá záležitost vyřízená. Tak to stojí v Zápisním řádě MSKCHPL (5. Změna držení: -  u chovného psa neprodleně
                                                                                                                -  u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné  knize.) a Zápisním řádu ČMKU, ze kterého Zápisní řád MSKCHPL vychází.  

Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

==============================================================================
==============================================================================

----- Original Message -----
From: Jana Kubová To: Jaroslav Lukes
Sent: Saturday, January 30, 2010 2:08 PM
Subject: Fwd: Alma B. Bora z Milotiček

Dobrý den,
přeposílám Vám odpověď předsedkyně KCHL pí. Dědkové ohledně vyřazení feny Alma B. Bora z Milotiček ze seznamu chovných fen. Očekávám zdůvodnění vašeho minulého nepravdivého tvrzení KL jsem sl. Koňákové předala.
Doklady ovšem nejsou kompletní. PP psa Brandon vom Löwengarten je okopírovaná pouze levá horní čtvrtina. Přesně tak jsem měla doklady vytištěné já. U psa Ballantine Rüdiger vom Vluyner Tannenhof nemám bonitační kartu. Tu jste neposlal ani oskenovanou v emailu. Pokud některým z těchto psů nakryjete, očekávám dodání potřebných dokladů, jinak budou štěňata bez PP
                             Kubová Jana - PCH MSKCHPL 

---------- Forwarded message ----------
From: Petra Dědková <petra.dedkova@gmail.com>
Date: 2010/1/30
Subject: Re: Alma B. Bora z Milotiček
To: Jana Kubová <mskchpl@gmail.com>

Dobrý den paní Kubová, 
pro prezentování chovných jedinců na internetových stránkách KCHL jsou stanovena pravidla. Jedním z hlavních je, že chov na daném jedinci je zastřešen KCHL a že tento chovný jedinec splňuje všechny podmínky stanovené Zápisním řádem KCHL. V případě feny "Alma B. Bora z MIlotiček" byl naplněn limit 3 vrhů stanovených pro chovnou fenu. Nehledě na nejnovější skutečnost, tedy rozhodnutí obou majitelů o přesunu chovu na této feně do MSKCHPL.  

S pozdravemPetra Dědková


 2010/1/28 Jana Kubová <mskchpl@gmail.com>

Dobrý den, obracím se na Vás opět s dotazem týkající se feny Alma B. Bora z Milotiček.Dnes jsem dostala od spolumajitele p. Lukeše žádost o vystavení KL na tuto fenu. Zajímalo by mě, proč už není ve vašem klubu uvedena mezi chovnými fenami     
Předem děkuji za odpověď                             
Kubová Jana

 ==========================================================================
==========================================================================

Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: Jana Kubová
Cc: Svoboda Zdeněk
Sent: Saturday, January 30, 2010 9:39 PM
Subject: Re: Alma B. Bora z Milotiček

Dobrý den, paní Kubová,
  1) Já i paní předsedkyně KCHL jsme Vám podali pravdivou informaci, jen každý jinými slovy. Předsedkyně KCHL ji rozšířila pouze o oznámení, že Alma vyčerpala limit 3 vrhů za život feny, jak udávají řády KCHL.15.1.2010 jsem na mailovou adresu HPCH KCHL a Vaši odeslal mailem "Oznámení registrace chovatelské stanice", jehož doručení mi bylo oběma příjemci (tedy i Vámi osobně) opět mailem potvrzeno. Na základě tohoto oznámení stáhl KCHL obě naše feny Almu B. a Cácorku H. Bora z Milotiček ze seznamu chovných fen (stalo se tak před několika málo dny). Znovu tvrdím, že je to tak správně, neboť tyto dvě feny přešly pod mou CHS a ta je zastřešena MSKCHPL. Obě feny se tedy objeví na seznamu chovných fen MSKCHPL. Nyní k tomu máte všechny potřebné doklady. Fotografie fen zašlu správci stránek přímo.Pokud jde o chovnou fenu Almu B. uvedu pro Vás jasné informace:Alma B. je chovnou fenou do 21.6.2010, kdy dovrší věku 8 let. Splnila veškeré podmínky pro bonitaci, dne 15.7.2007 byla rebonitována. Odchovala tři vrhy. Chovnost jí nebyla odebrána. Podle řádů KCHL jsou na feně možné odchovat pouze 3 vrhy. MSKCHPL toto omezení v počtu odchovaných vrhů na feně nemá.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisní řád MSKCHPL uvádí:

IV. Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených klubem, který je do chovu zařazuje.     Alma splňuje - PP máte k dispozici
2. Podmínky pro zařazení do chovu v MSKCHPL jsou :
-   absolvování svodu mladých v době stáří jedince od  6-ti měsíců     Alma splňuje - 10.5.2003 v Blatech u Jičína byl předveden celý vrh včetně otce a matky, svod je zapsán v PP
-    rentgen dysplazie kyčelních kloubů ve věku jedince od 18 ?ti měsíců s výsledkem od stanoveného klubového posuzovatele nejvýše však stupně 2/2     Alma splňuje - DKK 0/0 - vyhodnocení ze dne 26.1.2004 - máte k dispozici
-    účast na výstavě mezinárodní, národní, klubové nebo speciální v mezitřídě, otevřené    nebo pracovní třídě se známkou nejhůře velmi dobrá     Alma splňuje - ve třídách dospělých na MVP, NVP, KV a SV absolvovala cca 15 výstav doma i v zahraničí z toho byla 2x na KV MSKCHPL, byla hodnocena českými i zahraničními rozhodčími známkami výborná a velmi dobrá - viz. příloha - posudek z KV MSKCHPL z Jedovnice 2009, kde jste byla dokonce s fenou osobně ve stejné třídě
-    úspěšné absolvování bonitace ve věku jedince od 18-ti měsíců s uznáním chovnosti nejdříve od 24 měsíců     Alma splňuje - 9.5.2004 - viz. bonitační protokol a zápis v PP - máte k dispozici
-    již uchovněný pes či fena nebude zapsán na krycí list a chovné feně nebude vystaven   krycí list uplyne-li více než 24 měsíců od poslední účasti na výstavě pořádané MSKCHPL se známkou nejhůře velmi dobrá     Alma splňuje - KV MSKCHPL v Jedovnici 2.5.2009 s výsledkem V2 v chovatelské třídě - viz. přiložený posudek z výstavy
3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného leonbergera pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.     Alma splnila - viz. PP - mátek dispozici
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaše tvrzení, že jsem Vám podal nepravdivou informaci je lživá.


2) "Doklady ovšem nejsou kompletní."
V mailu z 28.1.2010 odeslaném v 11.10 hod jsem psal: "Potvrďte mi, prosím, příjem mailů a správnost všech odeslaných dokladů."
Na mail jste vůbec neodpověděla. Vaše mlčení se dá vykládat jako souhlas, že je vše v pořádku.
Dávám Vám za pravdu, že u psa Ballantine Rüdiger vom Vluyner Tannenhof chybí bonitační protokol. Posílám ho v příloze.
Pro Vás jako dlouholetou poradkyni chovu jistě není tajemstvím, že na klubových stránkách DCLH najdete nejen aktuální jmenný seznam chovných psů, ale i jejich bonitační karty a protokoly, které jsou volně ke stažení. Není problém tuto kartu vytisknout nebo do ní jen nahlédnout pro ověření bonitace. Je to zas jen o ochotě a vstřícnosti poradkyně chovu k chovatelům a pro dobro námi chovaného plemene.

PP psa Brandon vom Löwengarten lze bez potíží vytisknou na papír formátu A4 po jednoduchém nastavení tisku v PC. Všechny ostatní doklady lze bez dalšího přenastavování tisku bez nejmenších problémů vytisknout na domácí tiskárně.
Uvědomte si, že slečna Koňáková tiskla v rychlosti množství dokladů z mailů v jedné veterinární ambulanci v Brně. Nesledovala podle jejích slov, zda je třeba u některého dokladu přenastavit formát. Dělala práci za Vás, protože Vy si neumíte vytisknout doklady z PC.

3) Proč u vydání KL řešíte doklady pro zápis vrhu? Pokud se štěňata narodí, stačí předat všechny potřebné doklady pro zápis vrhu do plemenné knihy např. při kontrole vrhu. Vždyť je jasně uvedeno v Zápisním řádu MSKCHPL v článku VIII. Vrh v bodě 13, že "Chovatel zašle nejpozději v 10-ti týdnech věku štěňat poradci chovu formuláře přihlášek k zápisu štěňat, které poradce chovu předá na Plemennou knihu ČMKU k zapsání vrhu. Při prvním vrhu feny se k přihláškám připojí i originál rodokmenu feny."
Z logiky věci plyne, že veškeré doklady nutné k zapsání vrhu do plemenné knihy stačí zaslat společně nejpozději v 10-ti týdnech věku štěňat. Před kontrolou vrhu žádné doklady na plemennou knihu neposíláte, jak jsem si ověřil včera u pracovníka plemenné knihy. Na plemennou knihu se předává nejen PP krycího psa a bonitační karta, ale také osvědčení jeho výstavních úspěchů - šampionátů, zkoušek apod. a ty také předem nevyžadujete. Tak v čem je problém? Myslíte, že mám zájem na chovu bezpapíráků, že bych nepředal všechny dokumenty pro zápis štěňat či co? Proč neustále vyhrožujete, že štěňata nedostanou PP, když zatím ani nedošlo ke krytí?
Pro vystavení KL jsem zaslal všechny nutné doklady a včas uhradil poplatek za vystavení KL - ihned. Nebyl žádný důvod vystavení KL protohavat.

4) Vyžadujete zaslání kopií dokladů od zahraničních psů poštou na papíře a tvrdíte, že kopie vytištěné z tiskárny PC jsou nedostačující. Mýlíte se, neboť "Kopie je další exemplář vyrobený podle originálu bez tvůrčích zásahů. Může jít o opisprůpisprůklepotiskobtiskobtahsnímek nebo věrnou napodobeninu. Pro rozmnožování písemných a grafických materiálů existují rozmnožovací stroje (kopirovací stroje, tiskárny apod.). Kopie dokumentu není z pohledu zákona důkazem." Je lhostejné, je-li kopie či fotokopie zhotovena v jednom okamžiku na jednom stroji (např. kopírce),či nejprve způsobem z jednoho stroje do druhého na dálku dopravena a posléze vytištěna (sken originálu vytištěný tiskárnou PC).
V klubových řádech není nikde uvedeno, že kopie dokladů není možno zasílat jako přílohu mailem nebo že musí být zaslány poštou. V dnešní době je zcela samozřejmé zasílání korespondence, případně kopií dokladů mailovou poštou. Problém patrně je, že neumíte zaslané doklady vytisknout.

Mohu Vás ujistit, že veškeré potřebné doklady pro zápis případných štěňat Almy dostanete kompletně připravené ve složce přesně tak, jak mi ukládá Zápisní řád MSKCHPL, tedy nejpozději do 10 týdnů věku štěňat. Je i v mém zájmu, aby štěňátům byl vydán průkaz původu co nejdříve, abych ho mohl předat novým majitelům štěňat. Vždyť jsem jako chovatel zodpovědný za svůj chov a je tedy v mém zájmu, aby bylo vše i po administrativní stránce v pořádku.

5. Neoprávněně jste ode mne požadovala písemné potvrzení příjmu doporučeného dopisu s oznámením o úpravě spolumajitelství našich fen od ČMKU. ČMKU vzalo oznámení na vědomí a pracovník plemenné knihy dopis založil, což je běžný postup. MSKCHPL také obdržel toto oznámení a také mi nezaslal žádné písemné potvrzení převzetí.
Dále jste neoprávněně požadovala potvrzení z plemenné knihy ČMKU o změně chovatele u fen. Z řádů ČMKU i MSKCHPL je zřejmé, že se nic takového nedělá. Cituji Zápisní řád MSKCHPL, který vychází ze Zápisního řádu ČMKU: "V. Chovatel, majitel chovného leonbergera - 5. Změna držení: -  u chovného psa neprodleně 
                             -  u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné  knize."

Svými neoprávněnými požadavky jste zcela nesmyslně a zbytečně zaměstnala nejen mě, ale také předsedu klubu, dva pracovníky ČMKU a slečnu Koňákovou, která za Vás tiskla kopie dokladů.

Naším společným zájmem by mělo být, "aby se chov leonbergerů u nás zdárně vyvíjel a komunikace v klubu probíhala podle pravidel a co nejefektivněji", když užiji slov předsedy klubu.


Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

Na vědomí: předsedovi MSKCHPL

=================================================================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: MSKCHPL
Cc: Svoboda Zdenek
Sent: Tuesday, February 02, 2010 2:14 PM
Subject: KL

Paní Kubová,
žádám Vás o doplnění psa Duvasgardens Perfect Puzzle na KL Almy B. Bora z Milotiček. Veškeré jeho doklady zasílám v příloze. Jejich velikost je upravena tak, abyste neměla problém je případně vytisknout na tiskárně z PC.Zdůvodnění mé žádosti je následující. O tohoto psa jsem velmi stál, znám ho, ale teprve o minulém víkendu byl zbonitován. Nemohl jsem tedy žádat minulý týden o jeho zapsání na KL. Nyní mám od majitelky psa veškeré potřebné doklady i souhlas s krytím Almy. Protože se termín krytí Almy o nějaký den opožďuje, je čas na rychlé vyřízení požadovaného dodatku KL.Dejte mi vědět, jestli mi pošlete dodatek KL poštou, či jak tuto záležitost vyřídíme.  

Děkuji za rychlé vyřízení mé žádosti.  

Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

==============================================================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: Svoboda Zdeněk
Sent: Wednesday, February 03, 2010 6:48 PM
Subject: KL Alma 

   Pane Svobodo,
nedá mi to, abych se krátce nevyjádřil k potížím spojeným s vydáním KL pro Almu.V první řadě absolutně vázne komunikace ze strany paní Kubové, což je zásadní problém. A není to jen v mém případě, ozývají se stále další lidé, kteří zažili stejný problém.Doma mě učili, že když se chce, všechno jde. Paní Kubová ale dělá pravý opak. Vytrvale hledá důvody, proč to či ono nejde. To nemůže mít v žádném společenství úspěch, natož v zájmovém chovu psů. Zvláštní je, že paní poradkyni ani v nejmenším nezajímají psi. Jediný dotaz nesměřuje na psy, na vhodnost partnerů, jejich zdraví.....Záleží mi na krytí Almy, protože je poslední. Horko těžko jsem získal krycí list, za neuvěřitelných nákladů a zbytečného zaměstnávání lidí kolem. To, co šlo řešit bez problémů velmi pružně, trvalo mi několik perných dnů. Nyní nastala ale situace, které bych rád využil. O víkendu byl zbonitován švédský pes držený v německé chovatelské stanici. Nová krev, které je v našem chovu potřeba. Viděl jsem ho naposledy před měsícem. Pes je cenný i tím, že z osmi sourozenců jich má 6 nulové kyčle a lokty, dva zbývající ještě nebyli hodnoceni. Krytí Almy se trochu protahuje a tak toho mohu alepoň využít k tomu, aby  byl tento pes dopsán do KL. Lze to udělat mnoha způsoby a byl bych rád, kdybych dostal dodatek KL se jménem psa Duvasgardens Perfect Puzzle, jehož doklady jsem ihned po jejich obdržení zaslal mailem PCH i Vám. Vždyť jde jen o administrativní záležitost, o nic víc. Celou věc lze přeci vyřídit mailem.Věřím a pevně doufám, že zvítězí rozum a budu moci Almu nakrýt podle svých představ. Zítra ráno jde Alma na odběr krve a podle výsledku testu odjedeme možná ještě zítra nebo v pátek na krytí. A rád bych jel k výše jmenovanému psovi.
Díky za Váš čas i ochotu věc vyřešit. 

 Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

===================================================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: Svoboda Zdenek
Sent: Thursday, February 04, 2010 6:44 PM
Subject: KL

Pane Svobodo,  
po ranním testu na progesteron odjíždíme definitivně zítra brzy ráno na krytí. Jestli jsem Vám dobře včera rozuměl, měla se mi ozvat dnes během dne pí. Kubová SMS na mobil s vyrozuměním, co tedy s p. Zemanem společně vymysleli. Nevím, zda jste ještě včera večer poslal p. Zemanovi e-mail, o který jsem Vás požádal. Neozval se ani jeden z nich. Vám se naskytla možnost udělat si obrázek o tom, jak se chová tandem Kubová-Zeman k chovatelům, kteří to s chovem myslí velmi vážně, za svoje nemalé náklady slušně reprezentují český chov a v neposlední řadě i MSKCHPL. To, že se pí. Kubová ani slůvkem nezajímala o vybrané krycí psy, svědčí o tom, o co jí jde.
Začínám se opravdu hodně těšit na podzimní členskou schůzi. 

Jaroslav Lukeš
CHS Bora z Milotiček

=============================================================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: Svoboda Zdenek
Sent: Thursday, February 04, 2010 9:58 PM
Subject: KL

Pane Svobodo,  
posílám Vám opis SMS zprávy, kterou jsem právě obdržel: "Na základě rozhodnutí výboru je potřeba uhradit poplatek za vystavení KL. Kubová". 
Co to má znamenat?! Poplatek za vystavení KL jsem zaplatil, doklad o zaplacení máte Vy i paní Kubová k dispozici.  

Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

============================================================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: Kubová Jana
Sent: Friday, February 05, 2010 6:49 AM
Subject: KL

Paní Kubová,
žádám Vás o písemné vysvětlení Vašeho postupu v záležitosti připsání 4. krycího psa na již vydaný krycí list pro fenu Almu B. Bora z Milotiček.  

Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

=============================================================================

----- Original Message -----
From: "Jana Kubova" <lesnilom@seznam.cz>
To: "Jaroslav Lukes" <jaroslav.lukes@gmail.com>
Sent: Friday, February 05, 2010 12:39 PM
Subject: Re: KL


K Vašemu dotazu mohu sdělit pouze to, že se jedná o rozhodnutí výboru
                           Kubová
=================================================================================

Přepis doporučeného dopisu:

V Brně 8.2.2010

Vážený pane Lukeši,

Váš dotaz je směřován na moji osobu. Za sebe a za svoji funkci poradkyně chovu  vám mohu odpovědět, že důsledně dbám na dodržování jak klubových normativů, tak i předpisů nadřízených orgánů. Není možné, aby všechny situace a problémy byly v předpisech řešeny. Když taková situace nastane, v našem klubu o řešení rozhoduje výbor klubu. A toto se ve vašem případě stalo. Informovala jsem výbor a rozhodnutí většiny jsem vám sdělila. V našem klubu je poradkyně klubu jen jednou z pěti členů výboru a rozhodnutí výboru musí respektovat.
Pokud máte pocit, že rozhodnutí výboru je v rozporu s některým naším závazným dokumentem, máte možnost využít svých práv dle článku č.5 našich stanov.

S pozdravem

Jana Kubová
PCH MSKCHPL

==========================================================

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: MSKCHPL ; Svoboda Zdenek
Sent: Wednesday, February 17, 2010 1:00 AM
Subject: MSKCHPL-vysvetlení nedoplnení KL

Výbor MSKCHPL
Prokopa Velikého 41
628  00 Brno

                                                                                             Milotičky, 16.02.2010

 Vážení členové výboru,

dle článku č.5 stanov MSKCHPL žádám o vysvětlení, proč poradkyně chovu nedoplnila vystavený krycí list pro fenu Almu B. Bora z Milotiček o dalšího požadovaného psa. Jaké skutečnosti vedly výbor k rozhodnutí vystavit v tomto případě nový krycí list a požadovat zaplacení dalšího poplatku ve výši 400 Kč? Upozorňuji, že vystavený krycí list má platnost po dobu jednoho roku. Běžná praxe v chovatelských klubech umožňuje doplnění krycích listů o dalšího psa respektive o další psy. Důvodů se naskýtá celá řada: Psi uvedení na krycím listu mohou během doby platnosti zemřít, mohou se zranit či jinak onemocnět, jejich majitelé mohou rovněž onemocnět či být z různých důvodů nedostupní. Mne vedla k žádosti  o doplnění dalšího psa na krycí list skutečnost, že zmíněný pes byl uchovněn až po vystavení krycího listu. Poradkyně chovu ode mne požadovala vrácení již vydaného krycího listu a poté zaslání nového. Přitom není nic jednoduššího, než poslat elektronickou poštou doplněk ke krycímu listu s uvedeným dalším psem. V této souvislosti si dovolím upozornit na zcela nesmyslný požadavek poradkyně chovu - zasílání dokumentů navrhovaných krycích psů
„v papírové formě dopisem“. Zápisní řád hovoří o zaslání fotokopie dokumentů a tomuto požadavku plně vyhovuje i zaslání kopie elektronickou poštou. V této souvislosti si dovolím citovat z jednoho z úvodníků  Zpravodaje MSKCHPL: „…Moderní společnost komunikuje také elektronickými prostředky…podepsán Výbor MSKCHPL.“

S pozdravem

                                   Jaroslav Lukeš
                                               CHS Husarka z Milotiček
===============================================

----- Original Message -----
From: Josef Zeman To: jaroslav.lukes
Sent: Monday, March 15, 2010 11:54 PM
Subject: odpověď

Dobrý večer,

Z pověření výboru MSKCHPL posílám odpověď na váš email ze dne 16.2.2010

J.Zeman

---------------

Odpověď na stížnost pro druhý krycí list...

Pane Lukeši,

odpovídáme na váš emailový dopis ze dne 16.2.2010. Nejprve si zrekapitulujeme časové údaje, které se týkají inkriminovaných krycích listů:

 • 28.1 v 1,11 v noci jste poslal email se žádostí o vystavení urgentního krycího listu.
 • 28.1. v 11,10 dopoledne jste zjistil, že od vás neodešly všechny potřebné přílohy a poslal jste doplňující email
 • 29.1 v 13,30 byl krycí list předán sl. Koňákové, jak jste si přál. Na krycím listu byli všichni tři vámi požadovaní krycí psi. Naopak z vaší strany jsme neobdrželi všechny požadované dokumenty
 • 2.2 v 13,14 jste poslal email se žádostí o doplnění dalšího krycího psa. Tento email však nebyl přečten,  neboť  poradkyně  chovu byla mimo bydliště.
 • 3.2. v 11,15 jste po telefonickém kontaktu byl informován, že váš email nebyl přečten a že se poradkyně chovu vrátí do svého bydliště 5.2. po 11-té hod. Byl jste také informován, že budete muset zaplatit znovu poplatek za nový krycí list. Vy jste sdělil, že si zajistíte po 11-té hod. vyzvednutí krycího listu u poradkyně chovu.  Poradkyně chovu připravila pro vás nový krycí list a od 11-té hod na jeho vyzvednutí marně čekala. Nebyl vyzvednut do dnes.

S potěšením je možné konstatovat, že se v chovatelských stanicích v Milotičkách  snažíte pracovat s klubovými normativy.  Jen jejich výklad z vaší strany je většinou nesprávný.  V MSKCHPL se již delší dobu klade nejvyšší důraz na dodržování klubových normativů a předpisů nadřízených orgánů.  Víte sám dobře, že dodržování řádů v některých klubech silně pokulhává.  Ve vašem případě nikde nebyl porušen žádný pro nás závazný předpis, což dokladujeme níže. Váš argument, jaká je běžná praxe v chovatelských klubech není pro nás směrodatný. Kluby a jejich řády se od sebe značně liší  a pojem “běžná praxe“  si každý může vykládat po svém.  Výbor MSKCHPL se bude řídit tzv. „běžnou praxí“, pokud to bude takto mít uvedeno ve svých normativech.

            Nyní k jednotlivým částem vašeho emailu:

 1. Upozorňujete na platnost krycího listu po dobu jednoho roku. MSKCHPL vám vydal přesně dle vašeho požadavku krycí list a nikdy nezpochybnil jeho roční platnost.
 2. Ani při nejpečlivějším čtení našich normativů jsme nenašli nikde žádnou zmínku o dopisování psů na krycí list. Na případ, kdy nastane situace, kterou předpisy neřeší, pamatuje čl. 14.1. našich stanov. Výbor v takové situaci provede rozbor situace a většinou hlasů rozhodne. To se ve vašem případě stalo a byl jste se stanoviskem výboru seznámen. Nikdo vám nebránil si nechat napsat na krycí list třeba i šest psů.  Dále si dovolujeme upozornit na čl. 9.1. a 9.3 našich stanov. Výbor tedy nedělal nic jiného, než mu stanovy dovolují či ukládají.
 3. Vaše argumentace o možnostech onemocnění, či úmrtí krycích psů je pro daný případ bezpředmětná. Tato situace u vás nenastala. Naopak rozumný chovatel je již delší dobu ve styku s majiteli jím vybraných krycích psů a věděl by dopředu, kdy bude pes tzv. uchovňován.
 4. Vaše tvrzení, že poradkyně chovu po vás chtěla vrátit krycí list se nezakládá  na pravdě je vaším výmyslem.
 5. Zasílání dokumentů požadovaných krycích listů v tzv. papírové podobě je pro vás nesmyslný požadavek. Váš názor vám nebereme. Máte na něj plné právo.  Poradkyně chovu je však povinna předat ony dokumenty v papírové podobě na oddělení plemenné  knihy a je potom plně odpovědna za všechny poskytnuté údaje a za to, že v průkazech původu štěňat budou všechny údaje o rodičích uvedeny bez chyb a v souladu s předpisy ČMKU.  Vaše upozornění na „nesmyslné požadavky“ by tedy bylo vhodnější směřovat na nadřízené orgány.
 6. Závěrem je možné konstatovat, že výbor MSKCHPL  ve vašem případě jednal naprosto v souladu s pro něj závaznými předpisy. Výbor ovšem je povinen chránit zájmy klubu a tzn. I jednat opatrně v případech, kdy se v minulosti setkal s jednáním, které klub poškozovalo nebo kdy dokonce docházelo k porušování norem, předpisů či jiných nařízení.  Je více svědků, kteří si pamatují případ, kdy spolumajitelka vaší feny, sl. Jaroslava Šmrhová  poslala na naší výstavu zfalšovanou kopii průkazu původu jedné z fen. Tato slečna je dnes spolumajitelkou i fen, které přihlašujete vy k chovu v našem klubu. V uváděném případě jste vy sám navrhl vyloučení z výstavy a náš klub aniž by k tomu byl povinován, se zachoval tak slušně, že vrátil vystavovatelce poplatek.

V Senci     Dne : 15.3.2010

                                                                                        Za výbor : Ing. Josef Zeman
                                                                                        místopředseda

=========================================================================

Pokračování korespondence v části 2.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šest a třináct