O vzniku CHS Husarka z Milotiček

Napsal Leonberger.bloger.cz (») 20. 8. 2010 v kategorii KCHL, přečteno: 4217×
stenata22d.jpg

Co nás vedlo k založení druhé chovatelské stanice v Milotičkách  

Ve Zpravodaji KCHL č.4/2009, str.4 v příspěvku nazvaném „Vyhodnocení DKK“ sděluje pí.Pavlovská členské základně: „Snímek kyčlí může provést kterékoli veterinární středisko, musí být řádně popsán tetovacím číslem či čipem, a pak musí být zaslán MVDr.Doškářovi k vyhodnocení. Jestliže se stane, a samozřejmě několik takových případů se již stalo, že z nějakého důvodu lékař, rentgenolog, sestra, zašlou snímek jinam, tedy jinému vyhodnotiteli, je povinností majitele psa a člena klubu situaci vyřešit. Posledním případem byla fena Husarka C. Bora z Milotiček, jejíž DKK vyhodnotil lékař Moravskoslezského klubu v květnu a majitelé na září přihlásili fenu k bonitaci, aniž se o situaci někomu zmínili.
Bonitace v tomto případě nebyla možná a proto upozorňuji naše členy. Pokud se Vám stane něco podobného a vy dostanete vyhodnocení od někoho jiného než je MVDr. Doškář, za prvé informujte mne, za druhé MVDr. Doškáře a také toho, kdo snímek vyhodnotil. Žádejte předání snímku MVDr. Doškářovi do evidence, což není problém, lékaři se mezi sebou dohodnou. Že by to nebylo možné si snímky předat, není pravda, osobně jsem s MVDr. Doškářem hovořila, žádný problém v tom není. Snímky se musí předat ve fyzické podobě, nikoli elektronicky (počítačově). Další snímek, pokud původní není nekvalitní, se již dělat nemůže. Protože za snímek lékaři platíte, je téměř nemožné si nevšimnout, jakému lékaři platíte, protože až následně přijde vyhodnocení. Ale i kdyby si někdo nepamatoval jméno klubového vyhodnotitele a zaplatil jinému, prostě možnost převodu snímku do evidence toho správného lékaře je možná.“

K čemu tedy vlastně došlo?
Zhotovitel snímku kyčlí u feny v mém spoluvlastnictví, Husarky C. Bora z Milotiček, zaslal snímek omylem k vyhodnocení vyhodnocovateli MSKCHPL MVDr. Pepříkovi.
Stalo se to jednoduše tak, že byly čtyři feny z našeho chovu najednou rentgenovány na jednom pracovišti. I to je jedna ze služeb pro naše odchovance, že jezdíme společně na rtg. Tři z těch fen měly být vyhodnocené u dr. Pepříka a my u dr. Doškáře. A stalo se, že dr. Pepříkovi byly odeslány všechny snímky. Když jsme to zjistili, snímek byl již vyhodnocen a my jsme samozřejmě situaci řešili. Jenomže ne s KCHL. Obrátili jsme se s dotazem na Komoru veterinárních lékařů.  Komora ve svém Vnitřním předpisu o postupu při posuzování kyčelních kloubů jasně vymezuje povinnosti posuzovatele.
Bylo nutné zaplatit vyhodnocení tomu veterináře, který jej provedl. Tak jsme to také udělali.
A jak jsme na to vlastně přišli, že není snímek u dr. Doškáře. Vlastně náhodou. Chtěli jsme zaplatit za vyhodnocení převodem a neměli jsme po ruce číslo účtu MVDr. Doškáře a tak jsme zavolali do ordinace. Na náš dotaz na číslo nám paní v ordinaci položila otázku, za jakého psa to má být. Hledala jméno Husarky v seznamu a oznámila nám, že tam tuto fenu nemá. To není možné, vždyť už je to pár týdnu po rentgenování! Zavolejte si tam, kde vám snímky dělali, kam to vlastně poslali, zněla rada. Tak se stalo a tím pádem jsme zjistili ten omyl, za který jsme my ovšem vůbec nemohli. Dr. Pepřík nám řekl, že snímek má a je již vyhodnocený a musíme ho zaplatit jemu.

Vnitřní předpis KVL ČR:

IV.4
Posuzovatel je povinen archivovat každý rtg snímek pro posouzení DKK jako součást své zdravotní dokumentace zvířete po dobu deseti let. Tento snímek není možné vydat ani zapůjčit majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři.

Tvrzení pí.Pavlovské o možnosti předání snímku p. MVDr. Doškářovi do evidence zcela odporuje Vnitřnímu předpisu  KVL ČR. Výzva pí. Pavlovské k požadování předání snímku mezi lékaři je výzvou k požadování porušování Vnitřního předpisu KVL ČR. Vnitřní předpis KVL ČR je závazný pro všechny veterinární lékaře sdružené v Klubu posuzovatelů ortopedických vad KVL ČR. Porušením tohoto předpisu se vystavuje vyhodnocovatel postihu. Tvrdí-li p. MVDr. Doškář, že není problém předávat snímky, jedná se nepochybně o informaci neslučující se s Vnitřním předpisem KVL ČR.
Shodou okolností došlo o pár týdnů později u Husarčiny sestry  Heriett C. ke stejné situaci. Její snímek byl zaslán vyhodnocovateli KCHL, zatímco Heriett C. byla bonitována v MSKCHPL. MSKCHPL postupoval v souladu s Vnitřním předpisem Veterinární komory ČR tím, že uznal vyhodnocení provedené MVDr. Doškářem. Stejným způsobem měl postupovat i KCHL s vyhodnocením DKK Husarky C. vyhodnocovatelem MSKCHPL MVDr. Pepříkem.
V měsíci srpnu 2009 jsme Husarku C. přihlásili na zářijovou bonitaci. Bylo to s dostatečným předstihem před konáním bonitace. Paní Rozsypalová, která shromažďovala přihlášky se nám vůbec nenamáhala napsat, že něco k bonitaci Husarky není v pořádku. Až na náš písemný dotaz pár dnů před konáním bonitace odpověděla na e-mail, viz. přiložená korespondence. Je až tak velký problém pro paní Rozsypalovou či  paní Pavlovskou komunikovat se členy klubu v případě nějakého problému kolem přihlášky na klubovou akci? Ano, udělali jsme chybu, že po zjištění, jak se věci mají, že máme již hotové vyhodnocení od dr.Pepříka a je nutné jej zaplatit jemu a převzít, že jsme to neoznámili KCHL, ale řešili jsme tento problém pouze s veterinářem, který Husarku rentgenoval a posléze s Komorou veterinárních lékařů. Měli jsme to oznámit HPCH KCHL. Na výsledku by to ale nic neměnilo. Husarka by jiné hodnocení DKK než od dr. Pepříka mít nemohla neb žádné možnosti výměny snímků mezi veterináři nejsou možné.
Po obdržení e-mailu od předsedkyně klubu paní Dědkové (viz. přiložená korespondence) jsme dospěli k závěru, že není vůle ze strany KCHL naši fenu zbonitovat, protože stanovené podmínky nejsme schopni splnit, aniž bychom vystavili riziku postihu dr. Pepříka Komorou veterinárních lékařů. Bylo nám líto Husarku neuchovnit a po mnoha rozhovorech se zkušenými a  poctivými kynology, dokonce i funkcionáři (jmenovat nemohu) jsme se po řadě týdnů rozhodli pro Husarku založit novou chovatelskou stanici. Nutno podotknout, že tento nápad není náš, ale byl nejrozumnějším řešením této situace. Jsem již několik roků členem MSKCHPL. Rozhodl jsem se tak po zkušenostech s postojem jak paní Pavlovské v pozici HPCH KCHL, tak s postojem výboru KCHL v čele s předsedkyní paní Dědkovou, kteří nerespektují ani rozhodnutí nadřízeného orgánu, ani KVL a ani nejsou ochotni chránit zájmy všech členů klubu bez rozdílu. Husarka C. tedy byla zbonitována v květnu 2010 v MSKCHPL.
Po své zakladatelce dostala chovatelská stanice název Husarka z Milotiček.
Vnitřní předpis Komory veterinárních lékařů je v plném znění uveřejněn na tomto blogu nebo je možné jej vyhledat na stránkách KVL zde.

Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

PS: K dispozici máme vyjádření Komory veterinárních lékařů ČR k tomuto problému, které jsme si dodatečně písemně vyžádali.

======================================

Korespondence s KCHL.


---------- Forwarded message ----------
From: Petra Dědková
Date: 2009/9/10
Subject: Husarka C. - DKK - podmínky pro účast na bonitaci - Svojanov 2009
To: smrhova
Cc: silverb = M.Pavlovský


Vážená paní Šmrhová,
výboru KCHL byla předložena Vaše komunikace s HPCH týkající se vyhodnocení DKK Vaší feny Husarky C.
Z platných normativů KCHL vyplývá následující:

  • dle bodu 5 Bonitační směrnice KCHL musí být na bonitaci  vedle dalších náležitostí předloženo vyhodnocení DKK k tomu určeným veterinárním lékařem,
  • dle bodu 10 téže směrnice provádí vyhodnocení snímku klubem určený veterinář, tedy MVDr. Doškář, který zašle po zaplacení stanoveného poplatku za vyhodnocení majiteli zvířete originál vyhodnocení DKK.


Jménem výboru KCHL vám tímto sděluji, že fena Husarka C. bude na bonitaci ve Svojanově připuštěna po předložení originálu vyhodnocení DKK, který sám MVDr. Doškář vystavil, či se s hodnocením provedeným jiným MVDr. po dohodě s ním ztotožnil a také ve své dokumentaci zaevidoval. V opačném případě se prosím zúčastněte bonitace při další akci KCHL, kdy budete mít v pořádku všechny náležitosti opravňující k účasti na bonitaci KCHL.

S pozdravem
Petra Dědková

 

========================================

---------- Forwarded message ----------
From:  Z.Rozsypalová
Date: 2009/9/9
Subject: Re: Re: bonitace
To: Jaroslava Šmrhová


Myslím tím, že zatím nebylo nahlášeno HPCH vyhodnocení DKK  MVDr.Doškářem. Zkuste se spojit s ním nebo s HPCH.  Z.Rozsypalová

 

------------ Původní zpráva ------------
Od: Jaroslava Šmrhová
Předmět: Re: bonitace
Datum: 09.9.2009 11:25:58
----------------------------------------
Paní Rozsypalová,
uvedla jsem hodnocení DKK do přihlášky. Nikde není napsáno, že to mám hlásit HPCH, nikdy jsem to také nedělala. Jestli je to třeba, naskenuju hodnocení a pošlu. Měla jste mi to ale napsat hned.

Pěkný den!
----- Original Message -----
From: Z.Rozsypalová
To: "Jaroslava Šmrhová"
Sent: Wednesday, September 09, 2009 10:55 AM
Subject: Re: bonitace


Paní Šmrhová,Vaši přihlášku na bonitaci jsem obdržela. Ale zatím nebylo nahlášeno HPCH vyhodnocení DKK.  Z.Rozsypalová

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Jaroslava Šmrhová
> Předmět: bonitace
> Datum: 08.9.2009 19:50:59
> ----------------------------------------
>
Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvanáct a čtyři